Sint-Stevenskerk

In de Sint-Stevenskerk te Noviomagus (foto SvS, iPhone 5).

Heden ontvang ik per e-mail een nieuwsbrief van rechtspraak.nl waarin erkend wordt dat het zogeheten deeplinken niet mogelijk was. Een link staat hier.