Staalmeesters

De Staalmeesters, Rembrandt van Rijn (foto SvS, iPhone 5).

Hoe moeilijk is een geschil?

Wat zegt het financiële belang dat gemoeid is met een geschil tussen twee partijen over de moeilijkheidsgraad van het betreffende dossier?
Er is maar één juist antwoord op deze (dus: retorische) vraag: “Niets.”

Wat zegt het financiële belang van een deal?

Zou het nu geheel anders zijn bij een overname/fusie?
Mij schijnt het toe dat het financiële belang dat gemoeid is met een overname/fusie als zodanig ook geen donder althans maar relatief weinig zegt over de moeilijkheidsgraad  ervan.

Tja

Niettemin worden wij overspoeld met berichten over wie de dealmaker van de week, de maand of het het jaar zou zijn. De ‘hitlijsten’ worden aangevoerd door degenen met (kort gezegd) het hoogste bedrag. Veelal gaat het om lieden die nooit een toga dragen of zelfs ook maar hebben gedragen (anders dan bij de verplichte pleitoefening) en die al evenmin procederen. Nu onderken ik ook wel, dat vast niet de eerste de beste zo hoog op die lijst zal komen. Maar minst genomen is een relativering op haar plaats.