DC06A7D4-B13F-4BB0-979D-D1CB61C725C2 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Bij Millingen aan de Rijn, 16 augustus 2020 (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Noviomagus. Onlangs (21 augustus jl.) maakte de Hoge Raad via zijn website bekend dat mr. M.E. van Hilten (Mariken) met ingang van 1 november a.s. vicepresident van de Hoge Raad zal zijn. Mariken van Hilten maakte in 2007, na ruim tien jaar ervaring als universitair docent respectievelijk (bijzonder) hoogleraar aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam, de overstap naar het parket van de Hoge Raad. Sinds september 2015 maakt zij als raadsheer deel uit van de belastingkamer van de Hoge Raad.

Met haar benoeming tot vicepresident van de Hoge Raad, treedt Mariken van Hilten vanaf 1 november a.s. in de voetsporen van mr. G. de Groot (Dineke), die momenteel vicepresident van de belastingkamer is. Dineke de Groot is vanaf 1 november a.s. president van de Hoge Raad. MEER

Keert Maarten Feteris terug als vicepresident?

Het voorgaande doet de vraag rijzen in welke functie ‘s Hogen Raads huidige president, mr. M.W.C. Feteris (Maarten), per 1 november a.s. zal terugkeren. Voorafgaand aan zijn benoeming tot president van de Hoge Raad was hij vicepresident van belastingkamer. Art. 72 lid 1 RO staat het toe dat hij terugkeert in deze functie. Dit art. 72 bepaalt:

„De Hoge Raad bestaat uit een president, ten hoogste zeven vice-presidenten, ten hoogste dertig raadsheren en ten hoogste vijftien raadsheren in buitengewone dienst.”

Keert Maarten Feteris niet terug als vicepresident, dan heeft de Hoge Raad per 1 november a.s. zes vicepresidenten. Keert hij wèl terug als vicepresident, dan heeft de Hoge Raad op die datum zeven vicepresidenten (van wie drie van de belastingkamer).

Maar keert Maarten Feteris wel terug in zijn functie van vicepresident?

Het antwoord luidt ontkennend. Navraag door mij bij mr. Thea Tjeerdema, woordvoerder/communicatieadviseur bij de Hoge Raad, wijst uit dat Maarten Feteris zal terugkeren in de functie van raadsheer in de belastingkamer. Thea Tjeerdema zond mij namelijk een e-mail waarin zij schreef:

„Het ambt van vicepresident wordt bij de Hoge Raad ingevuld met een leidinggevende positie in een kamer. Elke kamer heeft daarvoor 2 vicepresidenten. Maarten Feteris zal terugkeren naar de belastingkamer maar niet in een leidinggevende positie. Dat is onder meer een eigen keuze om na een intensieve periode van 6 jaar presidentschap ook weer een periode te hebben van vooral het vakinhoudelijke werk doen.”

Derhalve zal de Hoge Raad vanaf 1 november a.s. niet uit zeven, maar uit zes vicepresidenten (blijven) bestaan. De thans bestaande verdeling van twee vicepresidenten per kamer wordt vanaf 1 november a.s. voortgezet. De mogelijkheid van een zevende vicepresident blijft daarmee vooralsnog onbenut.