de Groot - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Noviomagus. Op 28 januari jl. voorspelde ik op deze blog dat dit jaar (weer) een civilist de nieuwe president van het cassatiecollege wordt. MEER

Naar vandaag blijkt, is deze voorspelling uitgekomen. Op Rijksoverheid.nl namelijk is vandaag bekendgemaakt dat Dineke de Groot (1965) per 1 november a.s. benoemd is – lees: voorgedragen door de ministerraad voor benoeming – tot president van de Hoge Raad.

In de tijd voordat bij de Hoge Raad in – wat sinds 1 maart 2017 heet – vorderingszaken digitaal geprocedeerd werd, heb ik heel wat keren ten overstaan van Dineke als rolraadsheer tijdens de civiele rolzittingen op vrijdagochtend om 10.00 uur proceshandelingen verricht, hetzij in zaken waarin ik optrad als advocaat bij de Hoge Raad, hetzij in zaken waarin ik (als rolwaarnemer) voor een andere advocaat bij de Hoge Raad occupeerde.

Dineke wordt de opvolgster van ’s Hogen Raads huidige president, Maarten Feteris. Zij is cum laude gepromoveerd op het proefschrift Het deskundigenadvies in de civiele procedure (2008). Totdat zij op 1 februari 2012 raadsheer werd in de Hoge Raad, was zij werkzaam als rechter en vervolgens als senior-rechter in de Amsterdamse Rechtbank.