Foto.Lotte.|WolfsAdvocaten

Foto Valerie Volkers

Noviomagus. Vorige maand, op donderdag de 18de, is mr. Lotte Oostdam te Maastricht beëdigd tot advocaat. Thans is zij daar ter stede werkzaam als advocaat-stagiaire bij het kantoor Wolfs Advocaten. Ik heb Lotte in contact gebracht met en aanbevolen bij mr. John Wolfs, de naamgever van voornoemd kantoor.

Foto.John.en.Lotte

John Wolfs en Lotte Oostdam vorige maand in een restaurant te Venlo (foto SvS, iPhone 6s)

Dat aanbevelen lag voor de hand. Lotte namelijk heeft vorig jaar niet alleen met succes een stage gelopen bij mij op kantoor, doch ook, eveneens met succes, haar werkzaamheden verricht als juridisch-medewerkster en vervolgens als juridisch-analytisch medewerkster. Voornoemde stage was, strikt genomen, geen student-stage meer, want Lotte was kort tevoren reeds afgestudeerd (Radboud Universiteit). Materieel resp. qua opzet ervan kwam die stage evenwel neer op een student-stage: het opdoen van ervaring in een cassatiepraktijk staat voorop. Zo is momenteel Yvette van den Heuvel bij ons als student-stagiaire deze ervaring aan het opdoen.

Lotte Oostdam aan het woord

„Begin maart 2015 ben ik bij Van Swaaij Cassatie & Consultancy begonnen als  ‘volunteer’. Ik was kort tevoren afgestudeerd. Wij zijn toen overeengekomen dat deze ‘student-stage’ acht weken zou duren. Deze stage beviel dusdanig goed van beide kanten, dat ik een aanbod kreeg om in dienst te treden als juridisch-medewerkster. Later werd ik juridisch-analytisch medewerkster. Het was een bijzondere en zeer leerzame ervaring. Ik werd echt betrokken bij cassatiezaken: bestudering van dossiers, sparren, uitzoeken van wat rechtens is, schrijven van interne notities en later ook van concept-cassatieadviezen.
Sjef heeft mij op enig moment – ik had daar geen weet van en het was voor mij een aangename verrassing  – warm aanbevolen bij het mij toen nog niet bekende kantoor waar ik thans werkzaam ben: Wolfs Advocaten te Maastricht. Een fraai kantoor gespecialiseerd in het civiele recht, met onder meer ruime ervaring in het transportrecht in brede zin, internationaal handelsrecht, verzekeringsrecht, arbeidsrecht en overeenkomstenrecht. Een kantoor waar ik veel leer en het naar mijn zin heb. Intussen houd ik contact met Van Swaaij Cassatie & Consultancy.”

Advies van Lotte

„Probeer stage te lopen bij Van Swaaij Cassatie & Consultancy, en bewijs je. Wie weet houd je er nog een baan aan over. In mijn geval heeft het allemaal zeer positief uitgepakt.”

En wat vindt John Wolfs?

„Mede op aanbeveling van mr. Van Swaaij is Lotte Oostdam hier per juli jl. in dienst getreden als juridisch medewerkster. Op donderdag 18 februari jl. is zij beëdigd tot advocaat, en sindsdien werkt ze bij ons als advocaat-stagiaire. Wij hebben Lotte namelijk leren kennen als iemand die een goede Burgerrechtelijke bagage weet te koppelen aan een scherpe analyse van de feiten. Zij hanteert, wellicht mede door haar opleiding bij Sjef van Swaaij, de pen nauwgezet en scherp. Bovenal is zij een prettige collega.”

Intussen lees je over (het vervolg op) een andere geslaagde stage bij VSCC HIER.