Dijk.Zevenaar - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

2 augustus jl. bij Zevenaar (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Noviomagus. In een blogbericht op 14 maart 2018 signaleerde ik, kort gezegd, dat van vijf van de elf toenmalige leden van de civiele kamer van de Hoge Raad een foto ontbrak op de website van de Hoge Raad. Degenen wier foto ontbrak, waren allen lid geworden van de Hoge Raad nadat mr. M.V. Polak deze hoedanigheid verkregen had. MEER

Op 24 april jl. werd op deze website bekendgemaakt niet alleen dat het volgens de Hoge Raad (Pers en Voorlichting) klopt dat zijn website wat betreft foto’s van raadsheren niet actueel is en dat  „momenteel” aan een nieuwe website gewerkt werd, maar ook dat daarbij dat „punt” besproken/meegenomen werd. MEER

De nieuwe website van de Hoge Raad: alleen foto’s van president en vicepresidenten

Deze week is de nieuwe website van de Hoge Raad gelanceerd. Mij valt op dat van de president en de vicepresidenten actuele foto’s geplaatst zijn, met uitzondering van Robert Jan Koopman (belastingkamer), maar dat geen foto’s geplaatst zijn van de raadsheren. HIER kun je het zelf constateren.
Mij is niet duidelijk waarom dat niet gedaan is. Weliswaar mogen wij aannemen dat voornoemd ‘punt’ inderdaad besproken/meegenomen is. Maar het is gissen naar het waarom van het thans van geen enkele raadsheer geplaatst zijn van een foto op ’s Hogen Raads website.

Alfabetische volgorde

Overigens is er nog iets veranderd. De raadsheren staan thans vermeld op alfabetische volgorde, terwijl dat voorheen was op anciënniteit.