CassatieDe gisterenmiddag te Noviomagus gegeven praktijkcursus Actualiteiten vermogensrecht c.s. (in het bijzonder verbintenissenrecht)  was volgeboekt. Bovendien waren er slechts enkele ‘laatste moment’-afmeldingen (die bij advocaten alleszins begrijpelijk zijn).

Interactief

Ook deze praktijkcursus was weer interactief. Zo kwamen er veel constructieve vragen en opmerkingen uit de groep, en werd er geregeld gediscussieerd.

Een arrest van de Hoge Raad over nulliteiten bleek een mooi opstapje voor een casus die ik de deelnemers voorlegde. In kleine groepjes werd deze geanalyseerd. Voorts bleek deze casus een mooi handvat om en passant in te gaan op opeisbaarheid en opschortingsbevoegdheden.

Zeer gewaardeerd ook werd een inkijkje in de keuken van hèt restaurant van het recht. Hierbij werden enkele thans bij de Hoge Raad aanhangige zaken besproken.

Tevens kwamen  onder meer aan bod de klachtplicht, de uitleg van overeenkomsten – waar komt  ’s Hogen Raads jurisprudentie van de afgelopen decennia in de kern nu eigenlijk op neer? – , en aspecten van pluraliteit van schuldenaren (met name de onderlinge draagplicht).

Doceren aan advocaten vind ik iedere keer weer een mooie uitdaging. Prettig om te zien dat ruim meer dan de helft van de aanwezige deelnemers eerder ook al een praktijkcursus bij me volgde.

Praktijkcursus Procederen in civiel appèl met anticipatie op cassatie

Ter plekke hebben zich meteen al zodanig veel deelnemers ingeschreven voor de praktijkcursus Procederen in appèl met anticipatie op cassatie (dinsdagmiddag 16 april a.s.), dat er thans reeds voldoende animo is om deze praktijkcursus door te laten gaan.