NJB LogoOp deze blog word je geregeld geattendeerd op een interessant Vooraf in het NJB.
Steevast en naar mijn beste weten zonder uitzondering wordt aandacht besteed aan de ‘civielrechtelijk Voorafs’ (dus: van ofwel Coen Drion, ofwel Ton Hartlief).

Maar soms komen ook andere Voorafs door de zware selectie. Ditmaal slaagt daarin het nieuwste Vooraf van Tom Barkhuysen, hetwelk gedrukt staat in de NJB-editie die dit weekend bij mij thuis op de deurmat valt.

Sanctiestaat

Barkhuysen wijst er onder meer op dat de actieradius van bestuursrechtelijke sancties zeer sterk vergroot is en dat deze sancties soms zelfs zwaarder zijn dan strafrechtelijke maxima.

De ‘criminal charge’-focus (art. 6 EVRM)

foto

De Waalbrug (foto SvS, iPhone 5s)

Gaat het om een ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM, dan gelden uitgebreide waarborgen, welke waarborgen niet gelden bij een bestuursrechtelijke sanctie die geen ‘criminal charge’ is.

Zo’n sanctie kan qua impact echter veel ‘harder aankomen’ dan die bijvoorbeeld € 150 boete die de strafrechter oplegt. Zo noemt Barkhuysen (bijvoorbeeld en o.a.) de op Bibob-onderzoek gebaseerde intrekking van een vergunning om een miljoenenbedrijf te exploiteren.

De hamvraag en naar een evenwichtiger stelsel

Terecht werpt Barkhuysen de (retorische) vraag op of aldus geen sprake is van een grote onevenwichtigheid wat betreft de toepasselijke rechtswaarborgen.
Volgens hem is de maatstaf of de betreffende sanctie bestraffend is ondeugdelijk ter bepaling van het vereiste niveau van rechtsbescherming.
Mee eens!

Link

Lezing van voornoemd Vooraf van Tom Barkhuysen zij van harte aanbevolen.

Een link staat HIER.