Bij veel (ruim de helft) van de door u jaarlijks te behalen opleidingspunten gaat het ongetwijfeld om het specifieke rechtsgebied (arbeidsrecht, vastgoed of bijvoorbeeld ondernemingsrecht) waarin u gespecialiseerd bent.

Daarbij blijft (echter) veelal het algemeen vermogensrecht als ‘moeder’-rechtsgebied buiten beeld. Hetzelfde geldt voor het burgerlijk (appèl)procesrecht. Hoe nuttig het volgen van cursussen op het terrein van het eigen vakspecialisme ook is, menig advocaat wenst graag affiniteit te blijven houden met leerstukken die het eigen vakspecialisme overstijgen.

Zo rijst, wat betreft het Algemeen vermogensrecht, de vraag wanneer een contractuele boete gematigd mag worden door de rechter niet alleen bij overtreding van een met een boete versterkt non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst, maar ook bij (bijvoorbeeld) de boete die verbeurd is wegens niet tijdige betaling van huurtermijnen of het niet afnemen van een gekochte woning. Denk ook aan uitleg van overeenkomsten en de vraag hoeveel gewicht (ook al weer) toekomt aan de tekst van het betreffende contract. En wat is de stand van zaken met betrekking tot de algemene klachtplicht (art. 6:89 BW)? En voorts: kan een rechtsvordering verjaard zijn nog voordat de betreffende vordering opeisbaar is?
Dergelijke onderwerpen zijn voor elke advocaat die civiele zaken behandelt van belang.

De praktijkcursussen van Van Swaaij Cassatie & Consultancy

Het gehele jaar door geef ik praktijkcursussen:

 • Praktijkcursus Actualiteiten Algemeen vermogensrecht c.s., met name verbintenissenrecht
 • Praktijkcursus Bevrijdende verjaring
 • Praktijkcursus Procederen in civiel appèl met anticipatie op cassatie

Exclusief voor advocaten:

16 april a.s. te Nijmegen: Praktijkcursus Procederen in civiel appèl met anticipatie op cassatie 

Het appèlprocesrecht is notoir lastig. De weg naar succes in appèl is geplaveid met voetangels en klemmen. Een fout is zo gemaakt.

Intussen is de appèlrechter de laatste rechter die over de feiten oordeelt; in cassatie zijn feitelijke oordelen – kort gezegd – uitsluitend te bestrijden op de grond dat zij (wèrkelijk) onbegrijpelijk zijn. Een zaak kan dermate ‘goed’ verprutst worden, dat een goede cassatieadvocaat slechts een negatief cassatieadvies kan geven.

Vreemd genoeg wordt binnen de advocatuur het procederen in appèl niet als zelfstandig specialisme erkend, zoals wat mij betreft met juistheid vermeld wordt op de achterkant van het hierna (bij andere boeken) vermelde werk “Civiel appel”  van H.J. Snijders en A. Wendels.

Met de Praktijkcursus Procederen in civiel appèl met anticipatie op cassatie  wordt ingesprongen op het voorgaande.
Tijdens deze opfris– en verdiepingscursus tegelijk wordt tevens ingegaan op de vraag hoe te procederen in appèl met het oog op een zo gunstig mogelijke uitgangspositie in een eventuele (eisende of verwerende) cassatieprocedure.

Datum en tijd: dinsdag 16 april a.s., 14.45 uur precies; ontvangst vanaf 14.15 uur
Locatie: Nijmegen (Villa Mariënboom, Groesbeekseweg 428 – de Appel)
Aantal cursusuren: drie (3) Permanente Opleiding Advocatuur
Cursusmateriaal: per e-mail of wordt ter plekke uitgereikt
Certificaat deelname: wordt u na afloop toegezonden
(Zeer) schèrpe cursusprijs: € 285 (exclusief BTW)

Aanmelden

[easy_contact_forms fid=7]

 

Aanbevelingen op LinkedIN

Op mijn LinkedIn-profiel staan aanbevelingen naar aanleiding van mijn eerdere cursussen. Ik verwijs u (voor zover nog nodig) graag naar: aanbevelingen (opent nieuw venster), waar u onder andere meer aanbevelingen aantreft:

 • mr. Maarten Baneke, Dirkzwager Advocaten & Notarissen (15 november 2012):

  Beste Sjef, De cursus actualiteiten verbintenissenrecht die jij verzorgde was prima! Vlot, actueel en van hoog niveau. Dat vond mijn collega van Dirkzwager ook.

 • mr. Maaike Bomers, 2BW Advocaten (5 februari 2012):

  Sjef is een scherpe jurist met een goede en brede kennis van het privaatrecht. Deze kennis weet hij op een professionele, prikkelende en enthousiaste wijze over te dragen op anderen. Kortom, een uitstekende docent en sparringpartner op het terrein van het privaatrecht.

 • mr. Björn Ramakers, De Kempenaer Advocaten (15 februari 2012):

  De cursus Actualiteiten Verbintenissenrecht van Sjef van Swaaij is beslist ‘geen dertien-in-een-dozijn-cursus’, waar de cursist enkel door zijn aanwezigheid de nodige punten verdient. Door zijn vakinhoudelijke kennis en aanstekelijke enthousiasme voor het (burgerlijk) recht maakt Sjef van de cursus een ware ‘juridische hersengymnastiek’ voor de deelnemer.