Foto SvS (iPhone 7)

Noviomagus. In opdracht van een door een gerechtshof in het ongelijk gestelde partij is  cassatieberoep ingesteld. Of verweer wordt gevoerd voor een partij die in appèl een voor haar gunstige uitspraak gekregen heeft. De belangen zijn groot. Deze partijen en ook de wederpartijen staan met de zaak op en gaan er mee naar bed.

Partij Jansen heeft van haar cassatieadvocaat gehoord dat minimaal drie en in veel gevallen zelfs vijf raadsheren van de Hoge Raad een zaak behandelen en beslissen. Wie zijn de raadsheren in ’s Hogen Raads civiele kamer?

Raadsheren zoeken op website van de Hoge Raad

Met behulp van Google komt mevrouw Jansen uit op de homepage van ’s Hogen Raads website (hogeraad.nl).  Via ‘Over de Hoge Raad’ komt ze uit bij een keuzemenu (balk) met ‘Algemeen’, ‘Over ons’, ‘Reglementen’ en ‘Supreme Court’.  Jansen klikt op ‘Over ons’ en dan scrollt ze naar beneden. Dan ziet zij:

Vervolgens klikt zij op ‘Raad’.

‘Raad’

Mevrouw Jansen ziet nu:

Vervolgens klikt mevrouw Jansen op ‘M.V. Polak’ en ziet dan niet alleen een (kort) curriculum vitae van mr. Polak, maar ook een foto van hem in toga. Mevrouw Jansen heeft nu het gevoel dat ze voor zover mogelijk een beeld heeft van deze raadsheer, die wel eens mede over haar zaak zou kunnen beslissen.

Tot een soortgelijk resultaat komt Jansen wanneer zij achtereenvolgens ‘E.J. Numann’ t/m ‘G. Snijders’ aanklikt.

Geen foto’s van raadsheren meer sinds 2015?

Anders echter is het vanaf ‘mw. T.H. Tanja-van den Broek’ t/m ‘mw. H.M. Wattendorff’: bij geen van deze raadsheren staat een foto bij het curriculum vitae.

Mevrouw Jansen klikt eens verder en bemerkt dan dat mw. mr. M.E. van Hilten, die sinds 1 september 2015 raadsheer is in ’s Hogen Raads belastingkamer, de laatste raadsheer in de Hoge Raad is van wie een foto is afgebeeld bij het curriculum vitae.

Geen foto’s van vijf van de elf raadsheren in de civiele kamer

Dat zij geen foto’s ziet van maar liefst vijf van de elf leden van de civiele kamer, vindt mevrouw Jansen opmerkelijk. Ze vindt het jammer en niet consequent. De enige reden die mevrouw Jansen zo gauw kan bedenken, is dat de Hoge Raad wat betreft foto’s van raadsheren niet zijn website actualiseert.

Hoe het ook kan

Een bezoek van mevrouw Jansen aan de website van de Raad van State leert haar dat op die website van ieder lid van de Raad van State en iedere Staatsraad een foto te zien is bij het betreffende curriculum vitae. MEER Daar zou de Hoge Raad een voorbeeld aan moeten nemen, vindt mevrouw Jansen.