Mijn nieuwe aanwinst: Gibson JS 200 Koa (foto SvS, iPhone X)

Noviomagus. Niet zelden komt mij onder ogen een aan (een rechter of raadsheer in) een gerecht brief verstuurde brief die ondertekend is door een advocaat  en die bijvoorbeeld  inhoudt – het gaat me om de ondertekening -:

„Hoogachtend,

Y Advocaten N.V.,
voor deze,

[handtekening]

mr. X”.

Dat onder ‘hoogachtend’  vermeld staat ‘Y Advocaten N.V.’, stemt tot droefheid.

Wat mr. X miskent

Y Advocaten N.V. is geen advocaat. Advocaat is mr. X..  Niet Y Advocaten N.V., doch mr. X benadert de rechter. Onjuist is het derhalve om Y Advocaten N.V.  onder ‘hoogachtend’ te zetten en dat ‘voor deze’  mr. X ondertekent.

Mr. X miskent dat het hier niet gaat om een rechtshandeling waarbij mr. X onder ons vermogensrecht zelf een verplichting op zich zou nemen indien hij niet duidelijk kenbaar zou maken op te treden namens Y Advocaten N.V. Denk (bijvoorbeeld) aan het geven van een opdracht aan een cassatieadvocaat om cassatieadvies te geven.  Gaat het evenwel om een brief aan een rechter, dan is het volstrekt misplaatst om met Y Advocaten N.V. te werken.