Eed op de kaatsbaan

Hierboven wordt de in 1789 afgelegde eed op de kaatsbaan verbeeld; schilder: Jacques-Louis David (1748-1825).

In de Volkskrant van zaterdag 6 dezer staat een interview met advocaten Carry Hamburger en Geert-Jan Knoops. Carry zegt dat  er in de Tweede Kamer “te weinig juristen van formaat” zitten.

Ben het er van harte mee eens. Geattendeerd zij voorts op een eerder bericht op deze weblog waarin een interessant stuk gesignaleerd wordt over middelmatigheid van leden van de Tweede Kamer.

En het kabinet?

Duidelijk is dat in het kabinet geen juristen zitten van het kaliber Donner of Hirsch Ballin. Als dit kaliber maatgevend is voor de beantwoording van de vraag of men van doen heeft met een jurist van formaat, dan zitten zulke juristen überhaupt niet in het kabinet. Minister Opstelten geeft er geen blijk van dat hij een dergelijke jurist is. Staatssecretaris Teeven doet dat evenmin, waaraan niet afdoet dat hij een verdienstelijk officier van justitie was.