2020 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Noviomagus. Het Vooraf in de eerste editie van het NJB van het nieuwe decennium –  deze nieuwe tienjarige periode is door W. de Rek in de Volkskrant (27 december jl.) gedoopt als  ‘the transition twenties’ – is geschreven door Ton Hartlief. Hartlief komt met een verfrissende stellingname omtrent de reacties op het Urgenda-arrest van de Hoge Raad (20 december jl.).

In plaats van zich in dit Vooraf te voegen bij de voor- of tegenstanders van de door de Hoge Raad in dit arrest gekozen weg, uit Hartlief de wens om de energie met name (ook) te steken in het beantwoorden van de vraag hoe de Staat de CO2-uitstoot per 31 december 2020 minimaal gaat reduceren met 25% ten opzichte van de CO2-uitstoot van 1990. Hoe te voorkomen dat toch de smalste schouders de zwaarste lasten dragen?, zo vraagt Hartlief zich af. Idealiter verlaten wij volgens hem daarbij onze schuttersputjes, staan we open voor andermans standpunten, en ligt het accent straks meer op verbinding dan op strijd.

Mijns inziens een bij transition twenties passend Vooraf. Lezing van dit Vooraf – het heeft als opschrift De zaken die ertoe doen –  zij van harte aanbevolen. Een link naar dit Vooraf staat HIER.