Valkhof - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Afgelopen zaterdagmiddag hier ter stede (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Noviomagus. Afgelopen vrijdag (22 dezer) had ik zitting in het panel van het door de Jonge Balie Gelderland georganiseerde #forum van dit jaar. (Het forum is een jaarlijks evenement.) Het thema was mooi en actueel: ‘Klare taal vanuit de rechtszaal: hoe moeten advocaten en rechters binnen en buiten de rechtszaal communiceren en zich gedragen?’. Wegens COVID-19 vond het forum dit jaar digitaal plaats.

De andere deelnemende panelleden waren:
Anneke den Hartog, jurist en communicatiewetenschapper;
Marijke ter Voert, hoogleraar EMpirical Legal Studies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen;
Esther ten Have, senior communicatieadviseur bij de rechtbank Gelderland; en
Esther de Boer, rechter in de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

De panelleden en andere deelnemers bespraken onder de uitstekende leiding van Leonie van der Grinten, ook wel bekend als Meester Leonie, diverse aan genoemd thema gerelateerde stellingen. Met een druk op de knop konden de deelnemers per afzonderlijke stelling laten weten of ze het ermee eens dan wel oneens waren. Ieder panellid kreeg de gelegenheid om in drie à vijf minuten wat te zeggen over een onderwerp. Zo mocht ik wat naar voren brengen over de rol van de advocaat en mij uitlaten over de stellingen:

    1. Een taalcursus zou een verplicht onderdeel van de beroepsopleiding moeten worden.
    2. In een gerechtelijke procedure moeten de advocaten op B1-niveau spreken en schrijven, niet de rechters.

Met beide stellingen was ik het oneens.
Wat betreft de eerste stelling dit. Ik zie weinig taalfouten in processtukken, behoudens omissies als ‘het Hof in haar arrest’. Wel kan een schrijfcursus nuttig zijn, maar zo’n cursus is geen taalcursus.
De tweede stelling stuit hierop af, (1) dat de rechter, degene die ervan overtuigd moet worden om de cliënt van de advocaat in het gelijk te stellen, nu eenmaal WO-opgeleid is, en (2) dat het de overtuigingskracht van een betoog – door bepaaldheid, precisie en de juiste dosis nuanceringen – ten goede komt of kan komen indien woorden gebezigd worden die op B1-niveau niet voorkomen.

Het was een fraaie en geslaagde bijeenkomst. Hulde! Het was me een genoegen om als panellid deel te nemen aan het forum.