De jeugd van tegenwoordig  (foto SvS, iPhone 5)

 

Noviomagus. In de editie van het NJB van komend weekend staat een fraai Vooraf van Ton Hartlief. Het heeft als opschrift „De jeugd van tegenwoordig”.

Ik zag twee beren broodjes smeren

In de eerste alinea van het Vooraf worden de gevleugelde woorden van wijlen Hans Nieuwenhuis aangehaald:  „Een beetje beer kan broodjes smeren. Maar contracteren, dat is andere koek.”

Afspraken die geen juridisch contract zijn

Niet elke afspraak is ook een juridisch contract. Hartlief wijst er, royaal verwijzend naar Nieuwenhuis, nog maar eens op dat het dikwijls niet de bedoeling is dat  werkelijk contractuele gebondenheid met haar (juridisch afdwingbare) vermogensrechtelijke consequenties ontstaat. Denk (bijvoorbeeld) aan de afspraak die jij en schrijver dezes heden maken om morgen aan het einde van de middag een glas bier te drinken in ’s lands beste café, Meesterschenkerij Café Jos in Nijmegen-Oost.

Wederzijdse toestemming tot seks en LegalFling

Hartlief, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht te Maastricht, gaat in dit Vooraf onder meer in op de nieuwe Nederlandse app LegalFling. Deze schijnt een simpel programma te bieden waarmee met een paar keer klikken wederzijdse toestemming tot seks vastgelegd wordt.

Onbezorgder en minder ‘juridisch’ dagelijks leven

Het dringt zich op dat Hartlief niet zo gecharmeerd is van LegalFling. Hij uit de wens dat de jeugd van tegenwoordig een wat onbezorgder alsmede een minder ‘juridisch’ dagelijks leven leidt.

Intussen lijkt de schrijver van het Vooraf te vrezen dat die wens voor menig jeugdig persoon wel eens niet uit zou kunnen komen, getuige de uitsmijter van dit Vooraf. Lees het!

Een link staat HIER.