Foto.O-21

Eerder deze week met een Martin O 21 uit 1938 (foto Chris Teerlink van Luthiers te ‘s-Hertogenbosch, iPhone 6s)

Noviomagus. De frequente bezoeker van deze blog kijkt er niet van op dat hier ook geattendeerd wordt op publicaties op andere terreinen dan ons Burgerlijk recht en ons Burgerlijk procesrecht. De rechtgeaarde civilist immers onderkent dat zich ook op andere rechtsterreinen interessante vragen voordoen. Vorige week las ik een fraai stuk in het NJB met als opschrift Herstel het domein van de rechter in de rechtsstaat van de Nijmeegse hoogleraar Paul Bovend’Eert.

Foto.O-21.2

De koop is gesloten en de gitaar is geleverd: de nieuwe eigenaar is er heel blij mee (foto Chris Teerlink, iPhone 6s)

Hij toont aan dat de competentieregeling van de rechterlijke macht in de Grondwet steeds fictiever wordt wat betreft de berechting van strafbare feiten, omdat de facto hier geen exclusieve competentie toekomt aan de rechterlijke macht. Dit door een vergaande, doch intussen ongewenste verschuiving van de rechter naar het bestuur, dat steeds meer administratieve sancties in de vorm van hoge boetes oplegt, doch onmiskenbaar niet onafhankelijk en onbevooroordeeld is. Een eenzijdige concentratie van overheidsmacht bij slechts één van de drie staatsmachten dreigt. Lezing van voornoemd stuk zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.