foto.preadvies

Foto SvS (iPhone 5s)

Crises, rampen en recht. Aan de toen nog komende, gelijknamige NJV-preadviezen is eerder op deze blog aandacht besteed. Dit geldt met name voor het fraaie en indrukwekkende preadvies van Ton Hartlief.

Privaatrecht in nood

Vorige week ontving ik de preadviezen per gewone post. Thans mag ik daarom wel op deze blog vermelden dat het preadvies van Hartlief als opschrift heeft “Privaatrecht in nood”.

Somberheid troef

Hartliefs preadvies bevat zes hoofdstukken. In het laatste hoofdstuk maakt hij de eindbalans op. En deze balans is volgens de preadviseur een “{…} tamelijk sombere {…}”. De laatste alinea (nr. 50) van het preadvies draagt (dan) ook als opschrift “Somberheid troef”.

Hartlief concludeert namelijk dat van het privaatrecht om meerdere redenen – tegengestelde tendensen, geen eenduidige benadering en hoogtij vierend opportunisme – niet veel te verwachten valt als het gaat om crises en rampen. Hij begrijpt tegen die achtergrond dat de nadruk op overheidsingrijpen en regulering ligt.

De vermaning van Hartlief

De preadviseur waarschuwt intussen dat er bij dat overheidsingrijpen en regulering gewaakt moet worden voor doorschieten en onnodig of anderszins ongewenst doorkruisen van het privaatrecht.

Wie bespreekt Hartliefs preadvies in het NJB?

Uit twee betrouwbare bronnen – onafhankelijk van elkaar – verneem ik dat Eric Tjong Tjin Tai, hoogleraar Privaatrecht te Tilburg, Hartliefs preadvies bespreekt in het NJB.