Logo NJB Nederlands Juristenblad

Noviomagus. Voor de rechtspraktijk is het vermogensrecht (verreweg) het belangrijkst. Dat pleit ervoor om de fraaie Voorafs in het NJB  (veel) vaker dan thans het geval is over het vermogensrecht te laten gaan.

En organisatorisch dan?

Organisatorisch zal dat best lastig zijn. De Voorafs worden namelijk uitsluitend en in beginsel op toerbeurt geschreven door leden van de NJB-redactie, terwijl in deze redactie slechts twee leden zitten die het vermogensrecht beoefenen – Coen Drion en Ton Hartlief. Zij schrijven de enige Voorafs die over vermogensrechtelijke onderwerpen gaan. Dat doen zij fantastisch. Beiden hebben het echter ongetwijfeld hartstikke druk – Drion is advocaat-partner bij een internationaal kantoor en Hartlief is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar, waarbij nog dat alleszins voor de hand liggende ’toerbeurt’-principe komt.

De oplossing

De oplossing dringt zich echter op. Versterk de NJB-redactie gewoon met nog een derde civilist. Met een derde civilist neemt het aantal Voorafs van vermogensrechtelijke aard al toe met 50%. En het lijkt me geen enkel probleem om iemand voor zo’n prestigieus redacteurschap te vinden.