Foto.VanafPodium - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee vorig jaar in de Eusebiuskerk te Arnhem Foto SvS (iPhone X)

Noviomagus. Het bestuur van de Gelderse Jonge Balie heeft mr. Hester Wattendorff bereid gevonden om het Van Swaaij Cassatie Jee Bee Dictee 2019  voor te dragen (4 oktober a.s. hier ter stede in de Sint-Stevenskerk). Mr. Wattendorff zal het Dictee ook opstellen. Daarmee treedt mr. Wattendorff in de voetsporen van andere prominente juristen die het Dictee opgesteld en voorgedragen hebben.
Zo deed dat in 2009 de toenmalige president van de Hoge Raad, Geert Corstens.
Zo ook deden dat in andere jaren (onder anderen) Ybo Buruma, Alex Brenninkmeijer, en (wijlen) Tijn Kortmann.
Zo voorts dicteerde vorig jaar Steven Bartels. MEER

Mr. Wattendorff is sinds 1 januari 2018 lid van de Hoge Raad (civiele kamer). Daarvoor was zij onder meer tien jaar raadsheer (gerechtshoven Arnhem en Den Haag). Eerder was zij werkzaam op het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, advocaat, en werkzaam in de Afdeling Privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam. 

Tijdens het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee testen advocaten, rechters en officieren van justitie hun beheersing van de wetten van de Nederlandse spelling. Zo (bijvoorbeeld) staat op Mr-online een bericht met als opschrift ‘JeeBee Dictee voor taalkundige fijnproevers’. MEER

Het Dictee is het  jaarlijkse evenement binnen het arrondissement Gelderland. Het heeft landelijke bekendheid en zelfs internationale uitstraling. Steevast zijn er ook juristen uit Vlaanderen van de partij.

Prominente Jury

Foto.DicteeJury - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Van links naar rechts: mrs. John Lucas, Margreet Blaisse en Vincent van Waterschoot (foto SvS, iPhone X)

In de jury  van het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee hebben zitting de President van de Rechtbank Gelderland, de Deken van de Orde van Advocaten Gelderland en de Hoofdofficier van Justitie Oost-Nederland. Vorig jaar waren dat (derhalve) Margreet Blaisse, Vincent van Waterschoot en John Lucas.