Isaac Israëls in het Krüller-Müller (foto SvS, iPhone 7)

Noviomagus. Afgelopen vrijdag (24 dezer) heeft de ministerraad besloten om  prof. mr. drs. C.H. Sieburgh per 1 september a.s. te benoemen tot raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad. Carla Sieburgh studeerde in Groningen zowel rechten, als geneeskunde – laatstgenoemde studie heeft zij eveneens afgerond. Carla was werkzaam als onderzoeker in opleiding in de Vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht van de RU Groningen. Daarna was zij als gerechtsauditeur werkzaam bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. In 2000 promoveerde Sieburgh bij prof. mr. C.J.H. Brunner met lof op het proefschrift Toerekening van een onrechtmatige daad. Sinds 2003 is Carla hoogleraar hier ter stede. Zij is Arthur Hartkamp opgevolgd als de bewerker van de prestigieuze delen Verbintenissenrecht van de Asser-serie, na eerder, achtereenvolgens, medewerker en  medebewerker te zijn geweest.

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad tevens besloten om per 1 oktober a.s. te benoemen tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad Berend Jan Drijber. Hij is thans advocaat te Den Haag. Berend Jan is een expert op het terrein van het Europees Recht. Hij annoteert in de NJ.