Foto.Waalkade

De waalkade op 17 dezer om 17.30 uur (foto Joost Moorman)

Noviomagus. Het appèlprocesrecht is uiterst gecompliceerd en niettemin geen erkend specialisme binnen de advocatuur, zoals wij kunnen lezen op de achterflap van het handboek “Civiel appèl” van Snijders en Wendels. De weg naar een goed resultaat voor de cliënt is bezaaid met vele voetangels en klemmen.

Wie is er, bijvoorbeeld, gerust op:

  • dat door haar/hem in hoger beroep – de laatste kans bij de rechter die over de feiten oordeelt – tactische en strategische blunders vermeden worden?;
  • dat zij/hij de zaak ook retorisch goed aanpakt en optimaal de kans benut om de appèlrechter te overreden om de cliënt – en niet pij – in het gelijk te stellen?;
  • dat haar/zijn appèlprocesstukken zo geschreven zijn, dat deze bij een raadsheer een uitstekende indruk maken?; en
  • dat sprake is van een optimale anticipatie op cassatie (het bewerkstelligen van een zo sterk mogelijke uitgangspositie in een eventuele ‘eisende’ of ‘verwerende’ cassatieprocedure)?”

Bovenstaande tekst staat in een op 23 december jl. verzonden nieuwsbrief van de Orde van Advocaten van het arrondissement Gelre aan alle advocaten die op het tableau van de Rechtbank Gelre ingeschreven staan. Aansluitend wordt er vermeld – N.B.: „SPO” staat voor Stichting Permanente Opleiding -:

„{…}

SPO: CURSUS SUCCESVOL PROCEDEREN IN CIVIEL APPÈL 21 JANUARI 2016

Puttend uit zijn (zeer) ruime ervaring in de civiele cassatiepraktijk en grondige kennis van het civiele appèlprocesrecht, zal Sjef van Swaaij, werkzaam bij Van Swaaij Cassatie & Consultancy te Nijmegen, degenen die deze cursus volgen nuttige tips geven en dito suggesties aanreiken. Het volgen van deze cursus zal een diepte-investering zijn die reeds rendeert bij de eerstvolgende civiele zaak die u in appèl behandelt.”

De insteek is die van do’s-and-don’ts. Uiteraard licht ik deze toe aan de hand van zowel het appèlprocesrecht, als de retorica.

Is het nog mogelijk om je in te schrijven?

Foto.Kantoor.18.1.2016

Hedenmiddag op kantoor (foto Joost Moorman, iPhone 6s)

Zojuist verneem ik van de Orde van Advocaten Gelre dat er thans reeds 72 inschrijvingen zijn voor deze prakijkcursus. Inschrijving is nog mogelijk, maar wees er snel bij!