foto.DenHaagCentraal

Den Haag Centraal op 17 dezer (foto SvS, iPhone 6s)

 

Noviomagus. De Koning heeft gisteren beëdigd mrs. M.J. Kroeze, J. Silvis en W.L. Valk tot respectievelijk raadsheer in de Hoge Raad, procureur-generaal bij de Hoge Raad en advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
Foto’s staan op de website van het Koninklijk Huis. Een link staat HIER.

P.S. Marc Janssen was zo vriendelijk om mij op die link attent te maken.