foto.Brief.HR

Foto SvS (iPhone 5s)

 

Heden ontvang ik van een medewerker dossierbehandeling bij de Hoge Raad een brief waarin mij  “{…} [h]ierbij {…}” medegedeeld wordt dat mij een kopie gestuurd wordt van een brief van de voorzitter van ’s Hogen Raads civiele kamer. Een kopie van laatstgenoemde brief, van mr. E.J. Numann, was bijgevoegd

Kille rationaliteit: einde van een mooie praktijk

20130225-195656.jpg

In ’s Hogen Raads kleine zittingszaal, na afloop van een rolzitting in november 2012 (foto Menno Bruning, iPhone 4)

Het komt erop neer dat er vanaf 1 september a.s. geen rolzittingen meer plaatsvinden bij de Hoge Raad. Dit laat onverlet dat bij wijze van uitzondering, als er aanleiding is om een bepaalde zaak op een rolzitting te behandelen, wèl nog een rolzitting kan plaatsvinden.

Mijn laatste rolzitting bij de Hoge Raad

De laatste rolzitting waarbij ik als advocaat bij de Hoge Raad proceshandelingen verrichtte voor mezelf en als waarnemer was op 23 mei jl. en was, helaas, ook mijn laatste. De eerste keer was in 1999.