foto.wwzposter.3

Foto SvS (iPhone 6)

Noviomagus. Nieuwe regelgeving. WWZ van A tot Z: op de zogeheten wwvposter.nl onder redactie van mrs. Daniëlle Pinto, Vivian Bij de Vaate, Mirjam de Blécourt en prof. Wilem Bouwens staat een overzicht van (zo ongeveer) alle mogelijkheden.

Poster.2

Foto SvS (iPhone 6)

Waar prof. Bouwens c.s. de fout ingaan

Mis gaat het bij het beroep in cassatie. Kijk maar op de foto hieronder.

foto.poster.1

Foto SvS (iPhone 6)

Anders dan op de poster geëxpliciteerd wordt, komt de Hoge Raad (bij een inhoudelijke beoordeling en in essentie) niet tot ofwel bekrachtiging ofwel vernietiging. Het cassatiecollege bekrachtigt namelijk de bestreden uitspraak niet als het cassatiemiddel niet tot vernietiging leidt. Dan namelijk volgt ‘slechts’ een verwerping van het beroep (≠ bekrachtiging van de bestreden uitspraak) VOORBEELD. Hierbij zij bedacht dat de Hoge Raad, anders dan een gerechtshof, niet toetst of een oordeel over de feiten juist is (art. 79 RO). Bij deze niet-toetsing past uiteraard niet dat de Hoge Raad de in cassatie vergeefs bestreden uitspraak zou bekrachtigen.