Foto SvS (iPhone 5)

Noviomagus. Het eerste Vooraf van Ton Hartlief van dit jaar verschijnt in de editie van het NJB van komend weekend. Hartlief, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar Burgerlijk Recht te Maastricht, is de onbetwiste nr. 1 van het aansprakelijkheidsrecht. Schrijft hij over het aansprakelijkheidsrecht voor morgen, zoals Hartlief in voornoemd Vooraf doet, dan is  lezing daarvan derhalve op voorhand aanbevolen.

Hartlief wijst er onder meer op dat het sanctiearsenaal groter wordt. Zo (bijvoorbeeld) gaat de collectieve schadevergoedingsactie er komen. Thans bepaalt het derde lid van art. 3:305a lid 3 BW nog dat de in te stellen rechtsvordering van lid 1 van dit wetsartikel niet kan strekken tot schadevergoeding te voldoen in geld.

Vergroting van het sanctiearsenaal leidt intussen tot een verdere uitdijing van het aansprakelijkheidsrecht.

Maar Hartlief waagt de sprong. Hij gaat voor een groter sanctiearsenaal met het oog op preventie en bestrijding van  boosaardig en calculerend gedrag. Een link naar voornoemd Vooraf staat HIER.