Foto.VroegeOchtend.1

Gisterenochtend om 06.18 uur parkeerde ik mijn rijwiel bij kantoor (foto SvS, iPhone 5s)

In het NJB van komend weekend staat weer een Vooraf van mr. C.E. Drion, raadsheer in ’s Hogen Raads civiele kamer.

Voor iedere advocaat – en in het algemeen: iedere jurist – een must read.

UK Supreme Court

Dat rechterlijk college  ‘om mag gaan’ impliceert niet dat het dat ook geregeld doet, integendeel.
Het maakt er, signaleert Drion, zeer spaarzaam gebruik van. De common law is immers primair rechtersrecht en consistentie van het rechterlijk bouwwerk is cruciaal voor dit systeem.

Is zo’n strengere benadering wat voor Nederland?

Juist hier wordt Drions Vooraf extra interessant. Met name ook voor de cassatieadvocaat.

Blijft het zinvol om te trachten de Hoge Raad ‘om’ te doen ‘gaan’? Of wordt dat lastiger?
In zeven zinnen – aan het einde van zijn Vooraf – ontvouwt Drion zijn gedachten hierover.

De Hoge Raad ‘om’ laten ‘gaan’

foto.VroegeOchtend.2

Mijn rijwiel bezien vanuit mijn werkkamer (foto SvS, iPhone 5s)

Ik verklap hier niet wat Drions gedachten zijn. Intussen houd ik het er als cassatieadvocaat maar op dat het in de nabije toekomst niet lastiger wordt om in voorkomende gevallen te trachten om de Hoge Raad te verleiden om ‘om’ te ‘gaan’.

Eerbetoon

Uit de in voornoemd Vooraf geplaatste voetnoot 1 leid ik af dat het onderwerp van dit Vooraf voor Coen Drion ook een hoogst persoonlijke component heeft.

Link

De tekst van voornoemd Vooraf lees je HIER.