Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor, prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: C.J.H.B. resp. CJHB in de NJ), steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek,Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen.

Ooijpolder.Waalbrug

De Waal in stroomopwaartse richting, bezien vanaf de Waalbrug (foto SvS, iPhone 5)

Wij, juristen, behoren niet tot het genus waartoe behoren de socioloog, de pedagoog, de psycholoog, en de andragoog.

Casus of geval, en géén “situatie”

Spreken ‘logen’ en ‘gogen’  niet zelden van “situatie”, wij juristen hebben het (van oudsher) over dit  “geval” of  deze “casus”.  Ik heb het nooit –  en ook nimmer gehad  – over ‘situatie’.

Vaag taalgebruik

Vind dat namelijk maar ‘logen/gogen’-taal. Bovendien vind ik het niet strak: een woord van drie lettergrepen bezigen als er woorden voorhanden zijn met maar twee lettergrepen?

Taalverloedering

Toch zie je tegenwoordig niet zelden dat in arresten van de Hoge Raad en daaraan voorafgegane conclusies van de Procureur-Generaal gesproken wordt van ‘situatie’. Ik vind dat jammer.