De Schadestaatprocedure

De rechter die een veroordeling tot schadevergoeding uitspreekt, begroot, voor zover hem dit mogelijk is, de schade in het vonnis. Indien begroting in het vonnis hem niet mogelijk is, spreekt hij een veroordeling uit tot schadevergoeding op te maken bij staat. De tenuitvoerlegging van een veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat, vangt aan met de betekening aan de wederpartij van een staat waarin het beloop van de schade waarvan de vereffening wordt gevorderd, gespecificeerd wordt opgegeven. Het exploot vermeldt de roldatum, en indien dan een terechtzitting wordt gehouden, het uur daarvan. De bepalingen betreffende dagvaarding zijn van overeenkomstige toepassing. Bevoegd is de rechter die in eerste instantie over de hoofdzaak heeft geoordeeld.

Van de vorige alinea staan de eerste twee zinnen in art. 612 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en de overige zinnen in (het twee leden tellende) art. 613 Rv.

Summierlijk geregeld

In dit wetboek is de schadestaatprocedure slechts summierlijk geregeld. Deze procedure roept allerlei rechtsvragen op. In hoeverre bestaat in de schadestaatprocedure gebondenheid aan beslissingen in de hoofdzaak? Welke onderwerpen kunnen in de schadestaatprocedure (nog) aan de orde komen? Mag men achtereenvolgens meerdere schadestaatprocedures aanhangig maken? Wat als in de hoofdzaak hoger beroep ingesteld wordt?

Aanbevolen: het nieuwe boek van Eric Tjong Tjin Tai

Sinds het proefschrift van Spoelder uit 1966 was er geen zelfstandig werk waarin de schadestaatprocedure integraal behandeld werd. In december 2012 is de handzame monografie De schadestaatprocedure verschenen van de oud-cassatieadvocaat en Tilburgse hoogleraar Eric Tjong Tjin Tai. Na een inleidend hoofdstuk (blz. 1), gaat hij in op schadebegroting (hoofdstuk 2), de aard en achtergrond van de schadestaatprocedure (hoofdstuk 3), de hoofdzaak voorafgaand aan de schadestaatprocedure (hoofdstuk 4), de schadestaatprocedure zelve (hoofdstuk 5), executie buiten en naast de schadestaatprocedure (hoofdstuk 6), en maakt hij rechtsvergelijkende opmerkingen (hoofdstuk 7). Het is een compact werk – de zeven hoofstukken bestrijken nog geen honderd bladzijden – dat voor velen informatief en instructief zal zijn.

Ik beveel dit nieuwe procesrechtelijke werk van harte aan.

De Schadestaatprocedure

T.F.E. Tjong Tjin Tai
ISBN 978 90 13 11168 2
deel 14 van de Serie Burgerlijk Proces & Praktijk

link naar Kluwer shop