Sjef van Swaaij

Noviomagus. Mediatie. Volgens Van Dale betekent het: „bemiddeling” en is het woord mediatie ontleend aan het Frans (médiation).

Ook het woord mediation staat tegenwoordig in Van Dale. Volgens Van Dale betekent het „bemiddeling”.

Het lijkt me dat aan  juristen te wijten is dat thans het woord mediation ook in Van Dale opgenomen is. Toen ‘mediation’ als  alternatief voor (door)procederen in opkomst kwam, hebben juristen verzuimd om gewoon de term mediatie of bemiddeling te bezigen. Maar kennelijk klinkt het interessanter om een term uit het Engels te bezigen.