Picasso_three_musicians_moma_2006

Picasso (Foto Wikipedia).


Door Natali Tolic-Hrgetic
. De Tweede Kamer is per brief  van 11 juni 2013 door minister Opstelten geïnformeerd over  het vernieuwingsprogramma voor de rechtspraak voor 2013-2015.  De minister is het eens met de doelstelling van de Raad voor  Rechtspraak  om zich de komende jaren te richten op een voortvarende, digitaal toegankelijke en minder formele rechtspraak.

Het voornemen bestaat om in – grote lijnen – om de komende jaren de volgende veranderingen door te voeren.

  • Het onderscheid tussen verzoekschriftprocedures en dagvaardingsprocedure vervalt omdat er één eenvoudige basisprocedure komt die zowel voor civiel recht als bestuursrecht geldt.
  • Oproeping door een deurwaarder mag, maar hoeft niet;
  • Er wordt meer nadruk gelegd op de mondelinge behandeling van zaken. De rechter zal zo veel  mogelijk streven naar oplossing van de problemen achter het juridische conflict, waardoor verder procederen onnodig wordt.
  • De nieuwe werkwijze biedt ruimte voor maatwerk: eenvoudige zaken kunnen snel worden afgedaan,  terwijl de rechter voor complexere kwesties meer tijd vrijmaakt.
  • Professionele partijen worden verplicht digitaal te procederen.

Het is de bedoeling dat dit  stramien voor de basisprocedure ook gaat gelden voor de procedure in hoger beroep.

Minister  Opstelten streeft er naar om voor het einde van het jaar de wetsvoorstellen aan de Raad van State voor advies te kunnen voorleggen.

De brief

Een link van genoemde brief van minister Opstelten treft u hier aan.