Cornelis_Cornelisz_van_Haarlem_-_Het_toilet_van_Bathseba

Het toilet van Batsheba, Cornelis Cornelisz van Haarlem (foto Wikipedia).

 

Een goede advocaat is een meester. Ook een goede kunstschilder is een meester. Op menig meesterlijk schilderij is een belangrijke gebeurtenis of een deel van een verhaal verbeeld. Niet zelden valt er een link te leggen met het recht.

Het toilet van Bathseba

Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638) schildert Het toilet van Bathseba. Koning David ziet haar en wil haar. Hoe het verder loopt, wordt als volgt verteld op Wikipedia:

Haar man Uria was in Rabba in de oorlog met de Ammonieten. David liet haar bij zich komen en hij had gemeenschap met haar. Toen zij de koning vertelde dat ze zwanger was, probeerde hij dat te verdoezelen door Uria uit het leger te laten komen, onder het voorwendsel dat hij het nieuws over het strijdverloop wilde horen. Hij drong erop aan dat Uria naar huis zou gaan om zich te ontspannen en met zijn vrouw te slapen. Uria ging echter niet naar huis, maar bleef op het soldatenplein slapen tot de volgende ochtend.

Toen David erachter kwam stuurde hij Uria met een brief naar het leger terug. In de brief werd aan de legeroverste Joab bevolen Uria vooraan in de strijd te plaatsen. Uria kwam bij een uitval van de Ammonieten om het leven. Toen een bode David de boodschap overbracht dat Uria was gesneuveld, wachtte hij de rouwtijd af, waarna hij Batseba tot vrouw nam.

Détournement de pouvoir, moord/dood door schuld en zelfverrijking.

Het hierboven afgebeelde schilderij hangt in het Rijksmuseum.