Noviomagus. Het heeft even geduurd, maar hierbij attendeer ik je op wederom een fraai Vooraf van Peter Wattel. Het staat in het NJB van afgelopen weekend.

Vermakelijk

foto.bluebird.2

Bedieningspaneel van Marble Bluebird gitaarversterker (foto SvS)

Wattel schrijft over nationale rechters en het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU. Waarom doen ze dat wel of niet en wanneer? Er staan leuke anekdotes in dat stuk.

Hoe brengt de Jezuïet het?

In voornoemd Vooraf staat een prachtig voorbeeld over hoe je toestemming voor iets kunt krijgen terwijl het bepaald niet voor de hand ligt dat je die krijgt.

Het is maar weer hoe je het weet te brengen. Het gaat over de monnik die zich bij een Jezuïet beklaagt dat zijn verzoek aan de abt om te mogen roken tijdens gebed door deze afgewezen is.

De Jezuïet wijst de monnik erop dat deze ook helemaal niet moet vragen om te mogen roken tijdens gebed, maar om te mogen bidden tijdens het roken.

Hoe breng je het in processtukken?

Wij advocaten moeten ons continue afvragen hoe we bereiken wat we willen bereiken. Dit geldt met name resp. ook bij het schrijven van processtukken. Veel te vaak zie ik dat veel mogelijkheden om de rechter te overtuigen onbenut gelaten zijn: de  overtuigingskracht van het processtuk had beduidend hoger gekund.

oosterpark.spencer

Foto Gerard Visser

Mijn advies komt er in de kern op neer dat je je bij het schrijven van het processtuk veel meer moet verplaatsen in de onbevangen lezer die (dus) voorkennis mist. Schrijf vanuit het perspectief van de niet welwillende lezer die eigenlijk te druk is om zelf ook nog echt goed na te denken, actief mee te lezen, en om er eens goed voor te gaan zitten. Zo’n lezer zul je (dus) helemaal bij de moeten nemen zonder intussen belerend te zijn. Je zult het die lezer zo gemakkelijk mogelijk moeten maken.

Dit vergt ook dat je met de juiste dosis bepaaldheid en precisie formuleert. Want als bijvoorbeeld een gerechtshof aan een door jou verwoorde stelling van jouw cliënt voorbijgaat, kun je in cassatie er moeilijk over klagen dat het Hof deze stelling negeert als deze stelling ook anders te verstaan is dan wat je eigenlijk precies bedoelde op te schrijven. Dan immers kun je het Hof geen serieus verwijt maken, althans is het risico dat een cassatieklacht strandt hoog.

Er is een arsenaal aan mogelijkheden om jouw processtukken veel meer overredingskracht te geven. Gebruik je dit arsenaal, dan zul je veel vaker zaken voor je cliënten winnen. Het is zaak om die mogelijkheden te ontdekken en te benutten. Ik kan je daarbij helpen.

Link

Lezing van voornoemd Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link ernaar staat HIER.