Foto Joost Moorman

Noviomagus. Vijf jaar geleden, op 3 januari 2013, werd het eerste bericht op deze blog geplaatst. Dat eerste blogbericht heeft als opschrift Pleiten doet men staand en lees je HIER. Ik vind het, vanzelfsprekend, mooi om aan het eerste lustrum aandacht aan te besteden en hier te melden dat deze blog door duizenden individuele bezoekers per maand bezocht wordt.

Op 5 maart 2013 verscheen op deze blog de eerste aflevering van de veel gelezen serie Taallesjes voor juristen. Deze eerste aflevering lees je HIER. Vorige maand (december 2017) is de vijftigste aflevering van deze serie verschenen. MEER

Een van de meest gelezen berichten op deze blog is geplaatst op 2 maart 2013 en heeft als opschrift Amice of beste Sjef?  MEER  De portee ervan is dat wij advocaten aan een andere advocaat gewoon moeten blijven schrijven „Geachte confrère,”  „Geachte collega,” of „Amice,” dan wel „Amica”.  Tot grote droefheid stemt dat daarmee de hand gelicht wordt.

Uiteraard pleegt op deze blog het een en ander gesignaleerd te worden. Het gaat daarbij niet alleen om uitspraken van de civiele kamer van de Hoge Raad, natuurlijk ook in zaken waarin ik in cassatie als advocaat opgetreden heb (VOORBEELD), maar ook, bijvoorbeeld, om de Voorafs in het NJB van Ton Hartlief en Coen Drion.

Soms wordt op deze blog ook krachtig stelling genomen. Zo werd hier in februari 2013 gesteld dat plagiaat gepleegd is door de UVA-hoogleraar algemene rechtsleer prof. mr. Peter Rijpkema en de vraag opgeworpen waarom hij nog niet weg was. MEER Overigens heeft dat niet geleid tot zijn vertrek.
Zo ook wees ik erop dat de afsluiting van het in 2014 in ’t Spant te Bussum gehouden jaarcongres van de Nederlands Orde van Advocaten een beschamende vertoning was, platvloers, te gênant voor woorden en ook zeker niet geestig, dat ik de zaal uitgelopen ben om me ervan te distantiëren, en dat de organisatie zich dat kon aantrekken. Ik kreeg al gauw bijval van Mr.online. Bart van Tongeren, toen nog Portefeuillehouder Communicatie van de Algemene Raad, bood daarna de deelnemers van het congres per e-mail excuses aan en bezigde eveneens woorden als schaamteloos,  gênant en distantiëren. Overigens is er sedertdien nooit meer een jaarcongres georganiseerd door de Orde. MEER

Ik zou zo nog wel even door kunnen gaan, maar blader gewoon zelf door deze blog. Dat doe je (bijvoorbeeld) HIER.

Het zal je niet verbazen dat ik ook dit jaar graag blijf bloggen. Heb een voorspoedig 2018!