foto.boom

Foto SvS (iPhone 5s)

 

Noviomagus.  Eerder op deze blog stond een bericht waarin ik mij lovend uitgelaten heb over het toen nog niet gepubliceerde en evenmin nog gefinaliseerde  NJV-preadvies van Ton Hartlief, welk preadvies als opschrift heeft Privaatrecht in nood.

Ook Eric Tjong Tjin Tai is lovend

In de meest recente editie van het NJB (afgelopen weekend) staat een recensie van dit preadvies door de gezaghebbende Tilburgse hoogleraar privaatrecht Eric  Tjong Tjin Tai.  Ook hij is – en dit kan,  gezien voornoemd bericht op deze weblog, niet verbazen – lovend over dit imponerende preadvies. Alleszins begrijpelijk spreekt Eric onder meer van een “{…} rijk preadvies dat tal van maatschappelijke en juridisch gevoelige punten aan de orde stelt {…}” en van “{…} een nuchter – en daarmee ontnuchterend – preadvies {…}” alsmede van een “{…} grote verdienste {…}”.

Hartlief op nr. 1

Tjong Tjin Tai noemt Hartlief in voornoemde recensie één van de, zo niet de, meest vooraanstaande deskundige in Nederland op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. In cassatiejargon mist deze kwalificatie bepaald geen feitelijke grondslag. Immers, Ton heeft in 2007, alleszins begrijpelijk, de gouden peer uitgereikt gekregen. MEER

Procederen in cassatie?
Dan met aantoonbaar ingenieuze, verrassende en meeslepende argumentatie

van Swaaij Cassatie & Consultancy

Onmogelijke opgave

Een preadvies over rampen en crises lijkt, naar Eric Tjong Tjin Tai schrijft, een welhaast onmogelijke opgave en om dan tòch een wetenschappelijk verantwoord preadvies te schrijven vergt volgens deze recensent bijzondere krachten. Het is volgens Eric een rijk preadvies geworden. Met de van Hartlief bekend grondigheid, zo schrijft Eric, passeert een breed scala aan rampen en crises de revue.

Bezonnenheid

Eric schrijft ter afsluiting dat het preadvies een grote mate van bezonnenheid toont.

Weerwerk

Uiteraard geeft Eric tegengas, en dit gas is minst genomen niet onbegrijpelijk. Van een gezaghebbende hoogleraar als Eric kan ook niet anders verwacht worden dan dat hij met tegengas komt. Ik verwijs te dezen gaarne naar zijn recensie.