VSCC - Civiele Cassatie

Foto Johan van de Merwe

Steeds vaker ontvang ik van een andere advocaat een e-mail met als aanhef: „Geachte heer Van Swaaij” en/of  „Beste Sjef,”.  Vind ik helemaal niks. Het is ofwel „Amice,”  ofwel „Geachte confrère,”.

Wanneer “Geachte confrère”?

„Geachte confrère,”  is correct om te schrijven aan een andere, mannelijke advocaat (geen kantoorgenoot!) als deze eerder beëdigd is dan jijzelf en hij je (nog) niet aanspreekt/-schrijft met „Amice,”.
Voorts is „Geachte confrère,” correct als hij weliswaar ná jou beëdigd is, maar het contact er (nog) niet goed/prettig genoeg voor is.
N.B. Uiteraard geldt  (mutatis mutandis) hetzelfde voor een andere, vrouwelijke advocaat („Geachte collega,” of „Amica,”).

Maar er is meer.

Functioneel

slider1

Waarom dragen wij in de rechtszaal een toga? En waarom draagt de dokter in het ziekenhuis een witte jas? De reden is (vooral) dat daarmee geïmpliceerd wordt dat het niet gaat om de persoon van de advocaat resp. de dokter.

Welnu, zo is het, naar het mij toeschijnt, ook (in zeker opzicht) met de aanhef: „Amice,”, „Amica,”, „Geachte confrère,”  en „Geachte collega,”.

Onze cliënten slaan elkaar de hersens in, maar wij als professionals onderling hebben geen, laat staan persoonlijk, conflict met elkander. Dat wordt reeds aanstonds duidelijk met zo’n aanhef.
Etiquette is (zoals zo vaak) functioneel.

Not done

Advocaten onderling schrijven aan elkaar niet (bijvoorbeeld) „Geachte heer De Vries,” of  „Mevrouw,” dan wel „Mevrouw Jansen,”Dat mede onderscheidt ons nobile officium van bijvoorbeeld de wereld van makelaars of accountants.

Verlies van decorum

Verlies van decorum en/of het miskennen van (dus: functionele etiquette) doet zich voor als het opeens van „Amice” of „Amica” verwordt tot (bijvoorbeeld) „Beste Jan,” (resp. „Beste Sjef,”)dan wel „Beste Annelies,”. Helaas zie je dat steeds meer in met name e-mails. Soms blijft zelfs „Beste” achterwege.

Ik vind dat een betreurenswaardige ontwikkeling, namelijk niet alleen onnodig verlies van decorum, doch ook en vooral van functionaliteit.