Noviomagus
. Het eerste Vooraf van Ton Hartlief dit jaar in het NJB – de editie van komend weekend – draagt als opschrift Feel good privaatrecht. Het is geschreven naar aanleiding van het agendapunt ‘Barmhartigheid in het burgerlijk recht’ van de Vereniging voor Burgerlijk Recht en de preadviezen van Biemans en Castermans.

Perspectiefwisseling

Laatstgenoemde bepleit in zijn preadvies een perspectiefwisseling die erop neerkomt dat het privaatrecht zich moet richten niet alleen op bescherming tegen lichtzinnigheid en ondeskundigheid (procedurele autonomie), maar ook op bescherming tegen een dreigende armoedeval als gevolg van onverstandige contractuele avonturen. Zo behelst het privaatrecht wat betreft deze armoedevalbescherming niet veel meer dan bescherming van bestaanszekerheid in het beslagrecht (beslagvrije voet): schuldeisers kunnen zich niet op alle vermogensbestanddelen van hun schuldenaar verhalen.

Of ligt het toch fundamenteler?

Die perspectiefwisseling „{…} klinkt aantrekkelijk, maar er is meer aan de orde dan een perspectiefwisseling”, zo schrijft Hartlief.

Hij wijst erop dat het hier om de grondvesten van het contractenrecht gaat, evenals bij de categorische bescherming van kleine(re) ondernemers, waarvoor preadviseur Biemans een lans lijkt te breken.

Het dringt zich, gelezen voornoemd Vooraf, op dat de boodschap van Hartlief eigenlijk is dat de preadviseurs er te licht over denken, omdat  hetgeen zij bepleiten toch meer vergt, maar dat de schrijver van voornoemd Vooraf er op zichzelf niet onsympathiek tegenover staat.

Hartlief als provocateur

Aan dit laatste doet niet af de kennelijk wat provocerend bedoelde slotzin van dit Vooraf: „Wie tekent er niet voor een feel good contractenrecht waarin bescherming de boventoon voert?”

Link

Een link naar het (zeer) lezenswaardige Vooraf staat HIER.