foto-asser-serie-1

Links Theo Kroon (Kluwer)  en rechts André Roodhuizen (foto SvS, iPhone 7)


Noviomagus
. Op 23 november 2013 schreef ik op deze blog (MEER):

„Het gezag van de Asser-serie is dermate groot, dat je, wanneer je in cassatie uiteenzet wat rechtens is, kunt volstaan met een verwijzing naar het betreffende Asser-deel. Pas wanneer de juridische bewering die je doet discutabel is, verwijs je ook naar andere bronnen. Zo leerde mijn patroon (mr.  Gerbrant Snijders, thans raadsheer in de Hoge Raad) het mij.”

Mede naar aanleiding daarvan werd mij eerder deze maand door Theo Kroon van Kluwer  verzocht om mee te werken aan een zogeheten testimonial (= positieve klantervaring), uiteraard ter zake van de Asser-serie. Natuurlijk was ik graag bereid om mijn medewerking te verlenen. Vanmiddag kort na de lunch was het zover en kwamen Theo en fotograaf André Roodhuizen bij mij op kantoor om foto’s te maken.

foto-asser-serie-2

In de nieuwe ruimte van VSCC (foto SvS, iPhone 7)

De gemaakte foto’s zullen onder meer gebruikt worden voor een nieuwe brochure waarin de Asser-serie en nieuwe delen daarvan resp. nieuwe drukken centraal staan.