foto-51

Prof. mr. S.E. Bartels, op donderdag 21 dezer (foto SvS, iPhone 5S)

Eerder deze week, donderdagmiddag, troffen Steven Bartels (dus: hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit) en ik elkaar op het station hier te Noviomagus.

Drukproeven

In de zomer vertelde Steven me desgevraagd al dat hij druk bezig was met de drukproeven voor de nieuwe bewerking van Asser 3-IV Algemeen goederenrecht, welke druk hij samen met Toon van Mierlo voor zijn rekening genomen heeft, met medewerking van Hendrik Ploeger. Steven en Toon nemen het derhalve over van F.H.J. Mijnssen – en na Mijnssen (één druk) Cees van Dam.

Enthousiasme

Afgelopen donderdag vertelde Steven me, wederom desgevraagd, dat de nieuwe druk inmiddels verschenen is. Op de foto hiernaast zie je dat het enthousiasme er bij hem van afspat.

Eervol en prachtig werk

En dit enthousiasme is uiteraard alleszins begrijpelijk.
Immers, het is een grote eer om de bewerking toevertrouwd te krijgen van zo’n belangrijk deel uit de prestigieuze Asser-serie.
Bovendien is het natuurlijk geweldig mooi en interessant werk om voor de komende jaren op te schrijven hoe ons objectieve goederenrecht in elkaar zit.
Daar komt nog bij dat de bewerker van een Asser-deel in zeker opzicht ook invloed uitoefent op hoe ons objectieve recht in elkaar zit. Het recht is nu eenmaal een discursieve grootheid en tot de bronnen van recht hoort ook belangrijke literatuur.

Daarin verschilt de bewerker van een druk van een boek over bijvoorbeeld natuurkunde van de bewerker van een boek waarin objectief recht centraal staat.

Gezaghebbend

Asser.Goederenrecht

Foto van Kluwer

Het gezag van de Asser-serie is dermate groot, dat je, wanneer je in cassatie uiteenzet wat rechtens is, kunt volstaan met een verwijzing naar het betreffende Asser-deel. Pas wanneer de juridische bewering die je doet discutabel is, verwijs je ook naar andere bronnen. Zo leerde mijn patroon (mr.  Gerbrant Snijders, thans raadsheer in de Hoge Raad) het mij.

Op voornoemde nieuwe druk kom ik op deze blog uiteraard nog terug.