Foto.Gebouw.HR - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Gebouw van de Hoge Raad – 26 januari 2018 (foto SvS, iPhone X)

Noviomagus. Gisteren heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van Bastiaan Assink (1977) tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. Deze benoeming gaat in per 1 september a.s.

Assink zal het hele domein van het Civiele recht bestrijken, in het bijzonder het Ondernemings- en Rechtspersonenrecht. Assink is aldus de opvolger van Vino Timmerman, die per 1 mei 2019 in buitengewone dienst Advocaat-Generaal is.

Thans is Assink hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. MEER Tevens is hij (voor een dag per week) advocaat en partner bij Nauta Dutilh en onder meer raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Assink is in 2002 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2007 promoveerde hij cum laude bij Vino Timmerman. Het proefschrift heeft als titel Rechterlijke toetsing van bestuursrechtelijk gedrag binnen het vennootschapsrecht van Nederland en Delaware. Wat betreft het Nederlandse vennootschapsrecht gaat het in deze dissertatie om het enquêterecht (Titel 8 afdeling 2 van Boek 2 BW) en bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW en art. 2:138/248 BW.