Noviomagus. Vandaag was ik bezig met het finaliseren van een schriftelijke toelichting van een conclusie van antwoord die strekt tot verwerping van een ingesteld cassatieberoep. Het concept heb ik zojuist per e-mail verzonden naar mijn opdrachtgever. Daarna bezocht ik de website van het NJB, waarna ik het nieuwste Vooraf aantrof van Taru Spronken, hetwelk verschijnt in de editie van het NJB van komend weekend.

foto.Poelestraat

Aan het begin van de Poelestraat, Groningen afgelopen zaterdagmiddag (foto SvS, iPhone 6s)

Spronken schrijft over de vernieuwde website rechtspraak.nl en merkt op dat de opmaak veranderd is, en dat dingen niet meer op dezelfde, vertrouwde plaats staan. Alleszins begrijpelijk merkt ze op dat de eerste reactie enige ergernis is – ze had enige” gerust weg mogen laten – als je niet meteen vindt waar je naar op zoek bent, om vervolgens de vraag op te werpen of die vernieuwde website echt beter” is.

Zoals zo vaak, is met het opwerpen van de vraag het antwoord al gegeven. Lezing van voornoemd Vooraf zij van harte aanbevolen, reeds omdat Spronken laat zien dat op de vernieuwde rechtspraak.nl sprake is van ontoelaatbaar simplisme. Een link naar dit Vooraf staat HIER.