Lilianne_Ploumen2

Lilianne Ploumen (foto Wikipedia)

Op ’s Hogen Raads website staat een nieuwsbericht met als titel: “Structurele juridische samenwerking met Hoge Raad Indonesië”.

Waar nu eigenlijk precies wordt samen aan gewerkt?

Wie de tekst leest van dat nieuwsbericht, kan daar slechts uit afleiden dat tot op heden gewerkt wordt aan een beter functioneren van de Indonesische Hoge Raad, de Mahkamah Agung.
Dat ook de Nederlandse Hoge Raad aan  die juridische “samenwerking”  iets heeft of zal hebben, valt uit dat nieuwsbericht niet af te leiden.

Maar had de titel van dat nieuwsbericht dan niet gewoon moeten luiden: “Hoge Raad geeft ontwikkelingshulp”?
Of bedienen ze zich in de Kazernestraat liever van een eufemisme?

Een link naar dat nieuwsbericht staat hier.