Noviomagus. Op 15 januari werd op deze blog bekendgemaakt dat twee civilisten benoemd waren tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad: Ruth de Bock en Ton Hartlief. MEER Beiden zijn intussen geïnstalleerd. De Bock nog in het oude gebouw van de Hoge Raad (Kazernestraat 52) en Hartlief in ’s Hogen Raads nieuwe gebouw (Korte Voorhout 8). Hartlief werd vorige maand gelijktijdig geïnstalleerd met Edgar du Perron, raadsheer in de Hoge Raad (civiele kamer). De betreffende zitting vond overigens plaats nog voordat het gebouw officieel geopend werd door de Koning, wat ’s Hogen Raads President, Maarten Feteris, die de zitting voorzat, ook expliciet onderkende, waarbij hij opmerkte dat het formele recht te dezen geen obstakel daarvoor was, wat mij juist lijkt.

Lodewijk Valk

Foto.veerpont.april.2016

Het veerpont voor voetgangers en fietsers bij Millingen aan de Rijn afgelopen zaterdag (foto SvS, iPhone 6s)

Afgelopen vrijdag is Lodewijk Valk benoemd tot advocaat-generaal. Op de website rijksoverheid.nl wordt vermeld dat Valk per 1 september a.s. benoemd is. Tevens wordt vermeld dat Valk prof. mr. J. Spier opvolgt. MEER Deze laatste vermelding is mogelijk formeel juist, in die zin dat Jaap Spier per 1 september a.s. defungeert en Lodewijk Valk die dag juist voor het eerst fungeert, maar materieel, vakinhoudelijk, is Ton Hartlief (aansprakelijkheidsrecht) natuurlijk Spiers opvolger.
Lodewijk Valk is in 1993 te Leiden gepromoveerd op het proefschrift Rechtsverwerking in drievoud. Thans is hij senior-raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van de pachtkamer. Valk staat bekend als een uitstekende docent en verder is hij natuurlijk bekend van diverse, voor de rechtspraktijk relevante publicaties. In de rubriek Bijzondere rechters van de website rechtspraak.nl staat een aardig portret van Valk. Een link staat HIER.