BE84B45A-1B83-4792-A90F-5A55C5CC69D0 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Mr. A. Hammerstein gisteren ten kantore van Van Swaaij Cassatie & Consultancy (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)


Noviomagus. Komende vrijdag, 27 dezer, vindt om 16.00 uur het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee plaats. Dan dicteert Fred Hammerstein, prominent oud-raadsheer in ’s Hogen Raads civiele kamer. Eerder deze week heeft hij de definitieve tekst van het dictee opgesteld. Hammerstein is er klaar voor!

Tijdens het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee testen advocaten, rechters en officieren van justitie hun beheersing van de wetten van de Nederlandse spelling. Zo (bijvoorbeeld) stond op Mr-online een bericht met als opschrift ‘JeeBee Dictee voor taalkundige fijnproevers’. MEER

Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee is het jaarlijkse evenement binnen het arrondissement Gelderland en heeft landelijke bekendheid en zelfs internationale uitstraling. Steevast zijn er ook juristen uit Vlaanderen van de partij. Het dictee wordt telkenmale door een prominent jurist opgesteld en voorgedragen. Zo deed dat in 2009 de toenmalige president van de Hoge Raad Geert Corstens en deden dat in andere jaren Ybo Buruma, Alex Brenninkmeijer, en (wijlen) Tijn Kortmann. In 2018 dicteerde Stevens Bartels, prominent hoogleraar Burgerlijk Recht hier ter stede. In 2019 dicteerde Hester Wattendorff, raadsheer in ’s Hogen Raads civiele kamer.

In 2018 werd het dictee gehouden in de Eusebiuskerk (Arnhem). In 2019 werd gedicteerd in de Sint-Stevenskerk (hier ter stede).

Dit jaar is covid-19 prohibitief voor een fysieke bijeenkomst met, zoals in eerdere jaren, ruim tachtig deelnemers aan het dictee. Na de eerste golf is door de organisatie serieus nagedacht over een fysieke editie van het dictee met bijvoorbeeld maximaal twee groepen van dertig deelnemers in verschillende tijdvakken. Door de tweede golf echter is die optie niet realistisch. Daarom vindt het Van Swaaij Cassatie & Consultancy JeeBee Dictee dit jaar, komende vrijdag, digitaal plaats.

Mr. A. Hammerstein

Fred Hammerstein is te Nijmegen gepromoveerd op het proefschrift Eigenlijke en oneigenlijke zaaksvervanging. De benoeming van Hammerstein in 1998 tot raadsheer in de Hoge Raad was in zeker opzicht ‘slechts’  een voorlopig hoogtepunt van zijn carrière in de rechtelijke macht.

34BADB49-5AC8-4F68-8881-F26406D6F81C - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Mr. A. Hammerstein gisteren ten kantore van Van Swaaij Cassatie & Consultancy (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Nadat hij namelijk in 2004 uit de Hoge Raad vertrok om president van het Gerechtshof Arnhem te worden, werd hij op initiatief van de Hoge Raad wederom lid  van deze kamer. Dat is een unicum.

Tijdens zijn tweede periode als raadsheer in het cassatiecollege werd Hammerstein benoemd tot lid van de Raad van State in buitengewone dienst.

Als arbiter is Fred Hammerstein jarenlang actief geweest als voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

In 2012 werd Hammerstein benoemd tot hoogleraar geschilbeslechting aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tussen juli 2013 en juli 2016 was hij bovendien Regeringscommissaris voor de digitalisering van het burgerlijk procesrecht.

Recentelijk is Hammerstein benoemd tot lid van de Commissie schadevergoeding Srebrenica.

Hij is voorts (mede-)auteur respectievelijk (bewerkend) auteur van respectievelijk Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 (Hoger beroep) en De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken.