Noviomagus. Het is mij een genoegen om hierbij bekend te maken dat mr. Coen Drion door de Jonge Balie Gelderland bereid gevonden is om dit jaar het Van Swaaij Cassatie Jee Bee Dictee op te stellen en voor te dragen.  Hij gaf mij zojuist te kennen dat hij dat niet kon weigeren en graag gaat doen.

Coen Drion  treedt in de voetsporen van andere prominente juristen die het Dictee opgesteld en voorgedragen hebben. Zo deed de toenmalige president van de Hoge Raad, Geert Corstens, dat in 2009. Zo ook deed Edwin Bleichrodt, de procureur-generaal bij de Hoge Raad, dat, namelijk in 2022. Zo voorts deed  Hester Wattendorff, raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad, dat in 2019 en deed Fred Hammerstein, oud-raadsheer in deze kamer, dat in 2020.

Coen Drion is advocaat bij Jones Day. Daarvoor was hij raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad en daar weer voor advocaat bij Kennedy Van der Laan. Drion is sinds jaar en dag redacteur van het Nederlands Juristenblad. Menig bericht op deze blog is gewijd aan een fraai, door hem geschreven ‘Vooraf’ in dit tijdschrift.

Tijdens het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee testen advocaten, rechters en officieren van justitie hun beheersing van de wetten van de Nederlandse spelling.

Het Dictee is het  jaarlijkse evenement binnen het arrondissement Gelderland. Het heeft landelijke bekendheid en zelfs internationale uitstraling. Steevast zijn er ook juristen uit Vlaanderen van de partij.
Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee 2024 zal plaatsvinden in oktober. Datum en locatie worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Prominente Jury

In de jury  van het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee hebben zitting de President van de Rechtbank Gelderland, de Deken van de Orde van Advocaten Gelderland en de Hoofdofficier van Justitie Oost-Nederland.