foto.DeOversteek.mei.2016

Uitzicht vanuit de trein – in de verte de brug De Oversteek (foto SvS, iPhone 6s)

Noviomagus. In de editie van het NJB van komend weekend staat weer een Vooraf van Coen Drion. Het heeft als opschrift: „Opzegbaarheid van duurovereenkomsten”. Hij expliciteert dat (wat hem betreft) onbenoemde overeenkomsten voor bepaalde duur niet zonder meer niet opzegbaar zijn. Een overeenkomst voor bepaalde duur kan naar de bedoeling van partijen opzegbaar zijn en de partij die beweert dat de overeenkomst opzegbaar is, heeft de bijbehorende stelplicht en bewijslast, aldus Drion. Eens.

Lezing van voornoemd Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link ernaar staat HIER.