Foto Waal Rob 27 juli

In de Ooijpolder en op de achtergrond de Waal (foto Rob van de Peppel)

(Versie 2.0 bevat een toevoeging: Hugentholtz/Heemskerk)   

Uit de eerste aflevering van Taallesjes voor juristen:

“De taallesjes van prof. mr. C.J.H. Brunner. Tijdens zijn colleges Burgerlijk Recht III gaf mijn latere promotor steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal.”

Hoger beroep

In de eerste officiële woordenlijst van het Nederlands (Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal van De Vries en Te Winkel, 1863) staat “appèl”.

Toen ik in 1999 te Den Haag begon als advocaat schreef je “appèl”  volgens het Groene boekje.

Later werd het Groene boekje gewijzigd. Sindsdien is het wat betreft het Groene boekje “appel”.

Misplaatst conformisme

Vind het werkelijk wonderlijk dat zovelen sindsdien, ofschoon zij doelen op hoger beroep, “appel” schrijven.

Granny_smith_apples

Foto Wikipedia

“Appel” in de zin van hoger beroep immers klinkt toch echt anders dan “appel” in de zin van een stuk fruit.

Advocaten

Advocaten zijn niet verplicht om te schrijven volgens de spelling van het Groene boekje.

Dit is slechts anders voor de Cohen-advocaat die in loondienst werkt voor (bijvoorbeeld) een ministerie of een gemeente, want zo’n Cohen-advocaat is ambtenaar. Terzijde: heb nooit geloofd in de Cohen-advocaat, de ‘advocaat’ die zijn baas als enige cliënt heeft (en, geloof ik, geen, laat staan gewoon, verschoningsrecht heeft).

Bovendien moet een advocaat eigenzinnig en dwarsig zijn. Ook daarom is het goed om niet klakkeloos het Groene boekje te volgen.

Neerlandici en taalverschraling

Appèl. De taal is te belangrijk om aan Neerlandici over te laten. Die lieden die verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van “appèl” uit het Groene boekje, staan voor een niet functionele verschraling van het Nederlands.

Het Witte boekje

Volgens het Witte boekje is er niets mis het schrijven van appèl. Een link naar het Genootschap van Onze Taal staat HIER.

Hugenholtz/Heemskerk

Gelukkig wordt  “appèl” geschreven in het befaamde Hugenholtz/Heemskerk (Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 23e druk, 2012).

In zijn dissertatie (Het civiele hoger beroep (ondertitel: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de functie van het hoger beroep in burgerlijke zaken)) schrijft ook Hovens gewoon “appèl”.