SH_015188

Ton Hartlief

Noviomagus. Het Vooraf van de komende editie van het NJB is geschreven door Ton Hartlief en heeft als opschrift: „Wat is schade vergoeden?”. Schade vergoeden is lang niet altijd makkelijk, zoals Hartlief – de nr. 1 van het aansprakelijkheidsrecht – in het Vooraf van de NJB-editie van komend weekend illustreert aan de hand van verschillende actualiteiten. Er rijzen vragen die tegelijk praktisch, als (zeer) fundamenteel zijn.

Zo (bijvoorbeeld) gaat Hartlief in op het ‘Groningse aardbevingsdossier’ en de problematische bepaling van toekomstige verdiencapaciteit in het kader van personenschade. Bij de bepaling van deze schade wordt al gauw ‘gewerkt’ met statistische gegevens, waarbij intussen echter lastige vragen rijzen wegens dreigende ongelijke behandeling en waarbij zelfs al gepleit is voor een volstrekt abstract gemiddeld verdienvermogen, maar, zo vraagt Hartlief zich af, is dat schade vergoeden?

Zo ook is wezenlijk, zoals de schrijver van het Vooraf de lezer voorhoudt, de vraag of het soms niet beter is om er maar van af te zien om zoveel mogelijk de hypothetische toestand te benaderen waarin het schadeveroorzakende ongeval er niet is. Zou schade vergoeden niet ook kunnen dat een zwaar invalide geraakt (jong) slachtoffer goede verzorging krijgt met alle ruimte om zich optimaal te ontplooien?

De schrijver van het Vooraf wijst bij dit alles (en veel meer!) op de toverformule van art. 6:97 (1ste volzin) BW: „De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is.”

Lezing van het Vooraf zij van harte aanbevolen. Voor de rechtgeaarde civilist is het gegarandeerd smullen geblazen. Een link staat HIER.