Noviomagus. In het kader van mijn consultancy-praktijk werk ik voor andere advocaten. Zij schakelen me vooral in appèlzaken geregeld in om door hen vervaardigde concepten van processtukken te lezen en vervolgens te sparren over de vraag hoe te bereiken valt dat er (veel) meer overtuigingskracht van uitgaat. Als de President van de Hoge Raad schrijft hoe je rechters overtuigt, dan heeft dat derhalve, uiteraard, mijn bijzondere belangstelling.

Hoe je de rechter overtuigt volgens Maarten Feteris

Foto.Amersfoort.2016

Foto gemaakt met iPhone 6s

Maarten Feteris, ’s Hogen Raads President, heeft voor de Jonge Balie een stuk geschreven met als opschrift “Doe maar normaal”: hoe overtuig je de rechter? Met de inhoud ervan ben ik het volledig eens. 

Een link naar de tekst van dat stuk staat HIER.