Beek

Beek, onder de rook van Noviomagus (foto SvS, iPhone 5s)

Wie steelt van zijn baas, wordt ontslagen.
Wie steelt van zijn collega, wordt dat (als het goed is) ook.
Wie in de uitoefening van zijn werkzaamheden steelt van een medewerker van een ander bedrijf, wordt (als het goed is) eveneens ontslagen.

Prof. X heeft in het verleden een artikel gepubliceerd met A en B.
Thans schrijft prof. X zonder co-auteur(s) een stuk waarin hij, althans gedeeltelijk, hetzelfde beweert als wat beweerd werd in dat artikel. Hij verwijst niet naar dat eerdere artikel.

Plagiaat

Voor een deel is dat plagiaat. Dit wordt in de Van Dale omschreven als: “{…} het zich toe-eigenen van vh geestelijk werk van anderen en het als eigen werk openbaar maken {…}”. Door niet te verwijzen naar dat eerdere artikel, eigent prof. X zich toe wat (mede) van A en B is.

‘Zelfplagiaat’: contradictio in terminis

Voor een ander deel is dat wat men noemt zelfplagiaat: hiermee wek je ten onrechte de suggestie dat wat je in het latere stuk beweert geheel nieuw is resp. dat je het nog niet eerder gepubliceerd hebt. Gezien de omschrijving van plagiaat, kan ik me weinig voorstellen bij ‘zelfplagiaat’. Je eigent je toch niet iets toe wat niet van jou is? Dat je de indruk wekt dat je productiever bent dan in werkelijkheid het geval is (formulering van Martien Evers), maakt dat niet anders.

Prof. Nijkamp, VU – economie

Naar ik begrijp, heeft topeconoom Nijkamp nog voor één dag per week een aanstelling aan de VU, nl. als universiteitshoogleraar.
Indien waar is wat beweerd wordt in NRC Handelsblad, nl. dat sprake is van plagiaat resp. zelfplagiaat, dan moet, vind ik, die aanstelling beëindigd worden indien en zodra blijkt dat inderdaad waar is wat in deze kwaliteitskrant staat. Althans, ik kan me geen omstandigheden voorstellen waaronder ontslag achterwege zou mogen blijven.

N.B. Vorig jaar is op deze website aandacht besteed aan – LEES MEER – het plagiaat van de hoogleraar Algemene rechtsleer (prof.) mr. P. Rijpkema. Hij zit, naar ik begrijp, nog steeds op zijn leerstoel. Hij had ontslagen moeten worden.