foto.Bestuur.ProExcolendo

Foto SvS (iPhone 5s)

Vorige week stond in deze blog centraal de toen nog komende jaarvergadering van ’s werelds oudste juridische genootschap ter wereld: Pro Excolendo Iure Patrio. MEER

Op deze jaarvergadering, gehouden op 25 januari jl., heeft het Bestuur op mijn instigatie de toezegging gedaan dat het thans serieus werk maakt van een website voor het Genootschap, althans van het onderzoeken van de mogelijkheden.

Aanvankelijk werd zijdens het Bestuur sceptisch gedaan over nut en noodzaak van een website.

Maar mijn voorstel kreeg bijval van onder anderen mr. Paul Mazel, advocaat bij TripLaw. Het belangrijkste ingrediënt in het korte, doch krachtige betoog van mr. Mazel was de weblog van schrijver dezes. Zo zette hij uiteen dat hij mijn weblog nauwgezet volgt.

Het pleit was daarna snel gewonnen. Het Bestuur kon niet heen om wat een ruime meerderheid van de aanwezige leden wilde.

Ordentelijk Souper

Na de jaarvergadering werd er geborreld en aansluitend avond vond het ordentelijk souper plaats. Tafelredes werden uitgesproken door scheidend President prof. dr. Laurence W. Gormley (bovenste foto, tweede van links), door het oudste aanwezige lid van het Genootschap, mr. Wil van Houtum, en door het jongste lid van deze mooie vereniging.

De President bracht een toost uit op het Genootschap, dronk uit de Bokaal en vervolgens deden alle andere aanwezige leden hetzelfde. Zo gaat het al meer dan 250 jaar.

foto.Bokaal

Sjoelen

De avond werd afgesloten met sjoelen. Drie sjoelbakken stonden daartoe gereed.
Uit eigen waarneming stel ik vast dat de nieuwe President van het Genootschap zeer bedreven is in het sjoelen.

Prof. mr. J.H.M. Willems

Het bestuur heeft afgelopen week de leden van het Genootschap kond gedaan van de nieuwe samenstelling van het bestuur. Huub Willems (op de bovenste foto tweede van rechts) is thans President van het Genootschap.